Opłaty

Opłata stała:  130 zł /pierwsze dziecko (01.02.2021 r. – 31.07.2021 r.) 110 /drugie dziecko, 100 zł/każde kolejne dziecko

Opłata dla dzieci spełniających obowiązek Rocznego Przygotowania Przedszkolnego, które przebywają w Przedszkolu 5 godzin (realizacja podstawy programowej): 50 zł/miesiąc

Koszt wyżywienia dziecka: 9 zł/dzień; dzieci z alergią na laktozę lub białko mleka krowiego: 10 zł/dzień

Materiały papiernicze: 25 zł/semestr (dzieci 4-, 5-, 6-letnie), 35 zł/semestr (dzieci 3-letnie)