Opłaty

Opłata stała:  110 zł /pierwsze dziecko (01.09.2020 r. – 31.12.2020 r.), 120 zł/pierwsze dziecko (01.01.2021 r. – 31.07.2021 r.), 100 zł/drugie dziecko, 90 zł/każde kolejne dziecko

Opłata dla dzieci spełniających obowiązek Rocznego Przygotowania Przedszkolnego, które przebywają w Przedszkolu 5 godzin (realizacja podstawy programowej): 50 zł/miesiąc

Koszt wyżywienia dziecka: 7 zł/dzień; dzieci z alergią na laktozę lub białko mleka krowiego: 8 zł/dzień

Materiały papiernicze: 25 zł/semestr (dzieci 4-, 5-, 6-letnie), 35 zł/semestr (dzieci 3-letnie)