Jak pracujemy?

Na co dzień nasi specjaliści i nauczyciele starają się jak najlepiej dostosować środowisko pracy do potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych. Dla dzieci z trudnościami motorycznymi powstały, za sprawą Pana Mateusza, 2 krzesełka, które wspomagają prawidłową postawę dzieci przy stole. Dodatkowo, do celów diagnostycznych, stworzone zostały specjalne schody pozwalające badać zdolności ruchowe dzieci. Wspieramy także komunikacje naszych podopiecznych za pomocą panelów i tablic obrazkowych, za pomocą których mogą się z nami porozumieć, gdy brakuje słów.