O nas

1. Lokalizacja:
Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi „Kraina Marzeń” położone jest w spokojnej dzielnicy miejscowości Zgłobice. Można łatwo tutaj dojechać od głównej trasy A4, skręcając w pierwszą przecznicę za salonem samochodowym Volkswagen,  gdzie znajduje się drogowskaz kierujący do przedszkola.

2. Godziny otwarcia:
Przedszkole czynne jest od godz. 06.00 do godz. 17.00

3. Kadra:
Oferujemy kompetentną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną: logopedę, neurologopedę, fizjoterapeutę, rehabilitanta, terapeutę integracji sensorycznej, olilgofrenopedagogów, surdopedagoga, terapeutów terapii pedagogicznej, psychologa, nauczyciela języka angielskiego, nauczyciela języka niemieckiego, katechetę, choreografa dziecięcego, nauczyciela muzyki.

4. Bezpieczeństwo:
Budynek jest wzniesiony zgodnie z najnowszymi standardami i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Cały obiekt został ogrodzony oraz zabezpieczony monitoringiem, a także systemem alarmowym gwarantującym bezpieczeństwo dzieci.  Sale przedszkolne, szatnie oraz pozostałe pomieszczenia budynku znajdują się na jednym poziomie, co niweluje ryzyko wypadków.

5. Oferta zajęciowa:
W trakcie pobytu dzieci w przedszkolu realizowana jest Podstawa Programowa oraz zajęcia dodatkowe:

RELIGIA
Celem tych zajęć jest przede wszystkim rozbudzenie wiary, pogłębienie jej, zdobycie zdolności rozpoznawania Boga w otaczającej rzeczywistości, rozumienia znaków i symboli, a także umiejętności słuchania drugiego człowieka, odkrywania jego potrzeb i współdziałania z nim.

JĘZYK ANGIELSKI
Celem zajęć jest kształtowanie umiejętności zapamiętywania, wzbogacanie możliwości słuchowych i artykulacyjnych oraz zapoznanie z podstawowymi zwrotami z języka angielskiego. Dzieci przyswajają język obcy w sposób naturalny, podczas zabawy, zgadywanek ruchowo – językowych, piosenek, bajek z wykorzystaniem technik multimedialnych.  Zajęcia są wspaniałym wprowadzeniem do przyszłej nauki języków obcych.

CYKLICZNE SPOTKANIA Z MUZYKĄ, TAŃCEM i ŚPIEWEM
Rytmika opiera się na zabawach i ćwiczeniach, które rozwijają u dzieci poczucie rytmu, koordynację ruchowo – słuchową, doskonalą płynność ruchów, pamięć oraz słuch muzyczny. Podczas zajęć dzieci uczą się piosenek, tańców oraz techniki gry na instrumentach muzycznych.

GIMNASTYKA KOREKCYJNA
Celem zajęć jest działanie profilaktyczne, eliminowanie wad postawy, korygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała oraz kształtowanie nawyku prawidłowej postawy. Takie działania zapewniają wszechstronny rozwój  fizyczny i wspaniałą zdrową zabawę.

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
Celem terapii logopedycznej jest kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej, stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy, doskonalenie wymowy już ukształtowanej oraz wdrażanie do praktycznego wykorzystywania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.

ZUMBA KIDS
Celem zajęć jest podniesienie ogólnej sprawności fizycznej, rozwijanie wrażliwości, muzycznej poczucia rytmu oraz przyswojenie podstawowych kroków oraz  układów tanecznych.

ZAJĘCIA SPORTOWE: Ogólnopolski System Rozrywki Ruchowej „Przedszkoliada.pl”
Ogólnopolski system rozrywki ruchowej, dla którego został opracowany program zajęć pt. „Przedszkole i piłka”. Zabawy odbywają się raz w tygodniu w grupach dwunastoosobowych. Czas trwania dostosowany jest do wieku dzieci, które uczestniczą w misjach i przygodach Drużyny Kangura. Program uwzględnia podstawy piłki nożnej, koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej.

TANIEC TOWARZYSKI

WARSZTATY PLASTYCZNE
Od października ruszają warsztaty plastyczne mające na celu rozwijanie nie tylko zdolności manualnych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, ale także pomysłowości, kreatywności, wyobraźni i koncentracji. Zajęcia te wpływają również na podniesienie samooceny dziecka oraz na wyrażanie własnej indywidualności, wspomagają wszechstronny i harmonijny rozwój osobowości, zaspokajają potrzebę ekspresji. Warsztaty przewidziane są dla 4-, 5- i 6-latków. Będą one odbywać się 1x /tydzień. Czas trwania – 45 min. Płatne z góry – 30 zł/semestr. Zapisy i opłaty u wychowawców. Ilość miejsc ograniczona!

MUZYCZNA PRZYGODA
Audycje muzyczne prowadzone w naszym przedszkolu raz w miesiącu. Dzięki nim dzieci poznają różne instrumenty muzyczne, ich budowę, sposób wydobycia dźwięku oraz brzmienie, z jednoczesną prezentacją w utworach solowych, jak również zabawach i konkursach.

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE
Zajęcia te przeznaczone są dla dzieci ze specyficznymi trudnościami rozwojowymi. Celem jest usprawnianie funkcji zaburzonych (korekcja) oraz na wspomaganie funkcji rozwijających się prawidłowo (kompensacja).

ZAJĘCIA NEUROLOGOPEDYCZNE

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE METODĄ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
W integracji sensorycznej chodzi o tworzenie obrazu rzeczywistości z pojedynczych bodźców, czyli informacji zmysłowych pochodzących z wszystkich narządów. Są to informacje wzrokowe, słuchowe, czucia głębokiego oraz równowagi. Pomyślność przebiegu integracji warunkuje rozpoznanie informacji pochodzących z świata zewnętrznego a także odpowiednie reagowanie na te bodźce. Wszystko to wpływa na skuteczność naszej integracji z otoczeniem a tym samym na całe nasze życie.  Podczas zajęć SI terapeuta zachęca dziecko do wykorzystania  sprzętów dostępnych na sali w celu tzw. „naukowej zabawy”. Dziecko nie wykonuje typowych ćwiczeń jakie znamy z innych metod terapeutycznych, lecz samo aktywnie wybiera i kreuje swoją aktywność, tak by podczas miłej i atrakcyjnej dla niego zabawy lepiej integrować płynące do niego bodźce zmysłowe  oraz poprawić organizację swoich działań. Zadaniem terapeuty jest też przy zastosowaniu odpowiednich technik, eliminowanie, wyhamowywanie lub ograniczenie niepożądanych bodźców obecnych przy nadwrażliwościach sensorycznych lub dostarczanie silnych bodźców, co jest konieczne przy podwrażliwościach systemów sensorycznych.

REHABILITACJA RUCHOWA
Prowadzona fizjoterapia polega na nabywaniu i przywracaniu dziecku umiejętności ruchowych – czyli reedukacji nerwowo-mięśniowej, dostarczaniu mu prawidłowych doświadczeń sensomotorycznych, stymulacji psychoruchowej, a także korekcji wad postawy. W tym celu podejmowane są następujące działania: stymulowanie aktywności i samodzielności dziecka poprzez zabawy ruchowe, rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej dziecka poprzez ćwiczenia gimnastyczne, pobudzanie zmysłów dziecka, poprawa napięcia mięśniowego w obrębie postawy, a wtórnie także w obrębie ręki, rozwijanie motoryki małej i dużej, doskonalenie umiejętności planowania motorycznego, doskonalenie równowagi w różnych pozycjach ciała, doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej,rozwijanie świadomości własnego ciała i  przestrzeni.

6. Opłaty:
Opłata stała: 110 zł /miesiąc (drugie dziecko: 100 zł, każde kolejne dziecko: 90 zł)
Opłata dla dzieci spełniających obowiązek Rocznego Przygotowania Przedszkolnego, które przebywają w Przedszkolu 5 godzin (realizacja podstawy programowej): 50 zł/miesiąc
Wyżywienie: 7 zł /dzień (+ 1 zł – specjalna dieta)
Materiały papiernicze: 25 zł/semestr (dzieci 4-, 5-, 6-letnie), 35 zł (dzieci 3-letnie)

7. Jadłospis:
Przedszkolna kuchnia oparta jest o zdrowe, domowe i pełnowartościowe posiłki wykonywane w 100% w Naszej Kuchni. Dla podkreślenia racjonalnego odżywiania się, przedszkolaki biorą udział w programie Akademia Zdrowego Przedszkolaka. Jadłospis układany jest przez dietetyka. Przestrzegamy diet i zaleceń lekarskich, dotyczących dzieci uczulonych na różne artykuły spożywcze. W przedszkolu nie podajemy napojów gazowanych, czekolad ani innych słodyczy. Posiłki składają się ze śniadania, II śniadania, obiadu dwudaniowego oraz podwieczorku. Dbając o higienę, posiłki wydawane są w jadalni  przedszkolnej.

8. Liczebność i struktura wiekowa grup
Grupy liczą maksymalnie 30 dzieci.
I grupa –  2,5-3 lata
II grupa – 2,5-3 lata
III grupa – 4 lata
IV grupa – 5 lat
V grupa – 6 lat

9. Plac zabaw/ogród
Teren należący do przedszkola został całkowicie zagospodarowany oraz monitorowane jest bezpieczeństwo dzieci. Znajduje się tutaj dużo zieleni, cudowny ogród dający wytchnienie nie tylko dzieciom, ale również rodzicom, którzy odbierając swoje pociechy z przedszkola mogą odpocząć na ławeczkach i nasycić oczy piękną roślinnością. Na terenie przedszkola znajduje się nowoczesny plac zabaw z bezpieczną poliuretanową nawierzchnią, dzięki której możemy być spokojni o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. Tuż przed oknami kuchni usytuowany jest ogród dydaktyczny wraz z altanką, w której podczas dobrej pogody nasze dzieci uczestniczą w zabawach, obserwacjach przyrodniczych oraz różnego rodzaju ćwiczeniach – realizując nie tylko podstawę programową.  Altankę otaczają drzewka  owocowe oraz krzewy i zioła. W okresie wiosennym przedszkolaki zasieją na wyznaczonym terenie warzywa, które będą pielęgnować i obserwować ich wzrost a wiosna przywita nas kobiercem krokusów.

10. Wygląd sal, toalet
Wyposażenie sal przedszkolnych jest nie tylko wizualnie atrakcyjne, ale przede wszystkim stanowi doskonałą bazę dydaktyczną, by poprzez zabawę uczyć, rozwijać i wychowywać. Warto dodać, że wszystkie zabawki są dostosowane do wieku rozwojowego dzieci, mają charakter edukacyjny a ich właściwe wykorzystanie pozwala rozwijać i doskonalić sprawności motoryczne i  manualne oraz percepcję wzrokowa i słuchową. Posiadamy dużą kolekcję bajek dla dzieci oraz tablicę interaktywną, na której dzieci kolorują, rysują, oglądają zdjęcia i filmy edukacyjne. Mamy ciekawe kąciki zainteresowań, które wykorzystywane są do celowo zorganizowanych zajęć, a także spontanicznych zabaw dzieci. Są to kąciki matematyczne, lekarskie, plastyczne, logicznego myślenia, kuchenny, lalek, książki, przyrodnicze, refleksji i inne. Zgromadzone w nich atrakcyjne pomoce, materiały i przybory sprzyjają twórczym działaniom podejmowanym przez dzieci. Każda sala posiada duże lustro, które wykorzystywane jest m in. do nauki matematyki dziecięcej. Tuż przy salach znajdują się toalety dostosowane do poszczególnych grup wiekowych.

11. Dodatkowe atrakcje dla dzieci

  • Piątek – Dzień zabawki
  • Urodzinowy tort dla dzieci – raz w miesiącu

12. Współpraca z instytucjami

  • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna
  • Naukowe Koło Pedagogiczne PAIDAGOGOS
  • Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne

13. Udział w projektach

  • Akademia Zdrowego Przedszkolaka
  • Akademia Aquafresh – Ogólnopolskie Programy Edukacji Zdrowotnej
  • Góra Grosza – Fundacja „Być Bardziej”
  • Przedszkole Młodych Patriotów – Studium Prawa Europejskiego
  • „Czyste powietrze wokół nas” – Państwowa Inspekcja Sanitarna