PODZIĘKOWANIA

Dyrekcja oraz personel Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „Kraina Marzeń” w Zgłobicach składają serdeczne podziękowania:

 • Panu Marcinowi Zapałowi z firmy „ROL-BUD” za podarowanie piasku do przedszkolnej piaskownicy,
 • Panu Janowi Wojnickiemu za wykonanie desek – elementów placu zabaw,
 • Rodzicom i Dzieciom za aktywny udział w Dożynkach Gminy Tarnów 2019,
 • Policjantom: Panu Marcinowi Jarosińskiemu, Panu Konradowi Siedleckiemu, Panu Hubertowi Więckowskiemu za przeprowadzenie pogadanki na temat bezpieczeństwa oraz umożliwienie przedszkolakom zapoznania się z radiowozami,
 • Pani Magdalenie Burnat za ufundowanie rękawiczek dla dziewczynek występujących w 12 Festiwalu Kultury Dziecięcej,
 • Pani Aldonie Chowaniec za pozyskanie, poprzez fundację, oczyszczacza powietrza do sali „Żabek”,
 • Pani Magdalenie Grabowskiej – Majce, Pani Magdalenie Burnat, Pani Natalii Deptuch za wsparcie udzielone św. Mikołajowi w pakowaniu prezentów dla przedszkolaków z „Krainy Marzeń”,
 • Pani Magdalenie Grabowskiej-Majce za wykonanie ozdób świątecznych na przedszkolny, bożonarodzeniowy kiermasz,
 • Pani Katarzynie Wzorek za wykonanie ozdób świątecznych na przedszkolny, bożonarodzeniowy kiermasz,
 • Panu Marianowi Molkowi za wykonanie i podarowanie stojaka na rowery,
 • Panu Józefowi Jamrogowi za nieodpłatne przycięcie brzozy przy przedszkolu,
 • Rodzicom zaangażowanym w pomoc na rzecz Elenki,
 • Rodzicom za produkty do świątecznych paczek dla Seniorów,
 • Pani Magdalenie Grabowskiej-Majce za wykonanie ozdób bożonarodzeniowych na przedszkolny kiermasz,
 • Rodzicom za pomoc udzieloną św. Mikołajowi podczas pakowania prezentów dla dzieci,
 • Panu Mariuszowi Habie za coroczne wsparcie podczas obdarowywania dzieci mikołajkowymi prezentami,