Rekrutacja

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Szanowni Państwo,

17.03.2021 r. (środa) na tablicy informacyjnej, w przedsionku przedszkola zostaną zamieszczone wyniki rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.

Protokół z Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej znajduje się na drzwiach głównych przedszkola.

Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola zobowiązani są osobiście złożyć potwierdzenie woli podjęcia edukacji przedszkolnej w terminie
do 15 kwietnia 2021 roku.

Oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka znajduje się na stronie internetowej przedszkola: OŚWIADCZENIE.

Brak potwierdzenia woli podjęcia edukacji przedszkolnej do 15 kwietnia 2021 roku, będzie skutkował wykreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych i utratą miejsca w przedszkolu.


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi „Kraina Marzeń” w Zgłobicach informuje, iż w dniach od 15 lutego do 28 lutego 2021 roku prowadzona będzie rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2021/2022.

Poniżej znajduje się Karta Zgłoszenia, którą należy uzupełnić, a następnie złożyć w budynku przedszkola. Karty zgłoszenia wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (mylny PESEL, brak danych dotyczących zatrudnienia rodziców, brak podpisu itp.),
z powodu niespełnienia formalnych kryteriów, nie będą rozpatrywane.

Lista przyjętych dzieci zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w przedsionku przedszkola do 20 marca 2021 roku.

Regulamin Rekrutacji 2021-2022

Karta Zgłoszenia Dziecka Do Przedszkola 2021-2022


KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
DLA DZIECI OBECNIE UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA

Zgodnie ze Statutem oraz Regulaminem Rekrutacji Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „Kraina Marzeń” w Zgłobicach, od 1 lutego do 10 lutego będzie można składać deklaracje o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej dla dzieci, które obecnie uczęszczają do Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „Kraina Marzeń” w Zgłobicach.

Rodzice, którzy chcą kontynuować edukację przedszkolną swojego dziecka, wypełniają Deklarację Kontynuacji Edukacji Przedszkolnej i dostarczają ją do wychowawców poszczególnych grup.  Druki deklaracji otrzymają Państwo od pracownika przedszkola (jest również dostępna poniżej).

Deklaracja Kontynuacji Edukacji Przedszkolnej

Regulamin Rekrutacji 2021-2022