Rekrutacja

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Szanowni Państwo,

08.03.2022 r. (wtorek) o godz. 12:00 w przedsionku przedszkola zostaną zamieszczone wyniki rekrutacji na rok szkolny 2022/2023.

Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola zobowiązani są osobiście złożyć potwierdzenie woli podjęcia edukacji przedszkolnej w terminie
do 15 kwietnia 2022 roku.

Oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka znajduje się poniżej:

Oświadczenie Potwierdzenia Woli Przyjęcia Dziecka

Brak potwierdzenia woli podjęcia edukacji przedszkolnej do 15 kwietnia 2022 roku, będzie skutkował wykreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych i utratą miejsca w przedszkolu.